socialicon-fbsocialicon-twittersocialicon-youtubesocialicon-issuusocialicon-instagram

Wydawnictwo w Podwórku
ul. Waryńskiego 44 a/16
80-242 Gdańsk

Regulamin
Koszty dostawy

Produkt niedostępny
praca zbiorowa

Sport w ponowoczesności

Oddawany w ręce Czytelników tom to kolejny przykład multidyscyplinarnego podejścia do analiz współczesnego sportu. Zebrane w nim teksty stosują rozmaite perspektywy badawcze, podejmują szerokie spektrum zagadnień oraz narracji związanych ze sportem w ponowoczes­nym społeczeństwie. Zbiór składa się z dwóch powiązanych tematycznie części. Autorzy artykułów w pierwszej z nich, zatytułowanej: „Perspektywy badań nad sportem i sportowcami”, koncentrują się na doświadczeniach osób uprawiających sport, zarówno zawodowo, jak i rekrea­cyjnie. Druga część książki, zatytułowana „Język – dyskurs – media”, obejmuje teksty, które łączy dyskursywna refleksja nad sposobem opowiadania o sporcie w perspektywach: socjologicznej, antropologicznej i językoznawczej.

 

* * *

Przemysław Nosal, socjolog sportu
Książka stara się ukazać społeczne bogactwo sportu, wykraczające daleko poza triadę „szybciej – wyżej – silniej”. Opisuje go jako konstrukt płciowy, technologiczny czy medialny. Dąży do uchwycenia jego wielowymiarowości i wewnętrznego zróżnicowania. Podkreśla tym samym, że ponowoczesny sport nie jest wyodrębnionym polem, które rządzi się swoimi prawami, ale przestrzenią intensywnego przenikania się kulturowych treści.

rok wydania: 2019
objętość: 176 stron
format: 150×235 mm
oprawa broszurowa
ISBN: 978836413430-2

Do pobrania:

Pobierz okładkę