socialicon-fbsocialicon-twittersocialicon-youtubesocialicon-issuusocialicon-instagram

Wydawnictwo w Podwórku
ul. Waryńskiego 44 a/16
80-242 Gdańsk

Regulamin
Koszty dostawy

Obowiązek informacyjny (od dnia 25 maja 2018)

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników księgarni internetowej wpodworku.pl jest Szmit, Danecki Wydawnictwo w Podwórku spółka jawna z siedzibą w Gdańsku (80-242), ul. Ludwika Waryńskiego 44a/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000457341; REGON: 221868836, NIP: 9571068740, zwana dalej „Wydawnictwem”.
Dane kontaktowe Wydawnictwa: tel. 731 952 067, adres e-mail wydawnictwo@wpodworku.pl.
2. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w księgarni internetowej wpodworku.pl oraz świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów za pośrednictwem www.wpodworku.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) sprzedaży produktów oferowanych przez Wydawnictwo – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Wydawnictwa – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Wydawnictwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Wydawnictwem.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Wydawnictwa w celu obsługi księgarni internetowej wpodworku.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
b) podmioty świadczące usługi dystrybucji produktów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
d) PayU S.A. – podmiot świadczący usługi płatności on-line.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od dnia 4 lutego 2016

I. Ogólne informacje o sklepie.
1. Księgarnia internetowa (zwana dalej „Księgarnią”), działająca pod adresem www.wpodworku.pl, prowadzona jest przez spółkę Szmit, Danecki Wydawnictwo w Podwórku sp.j., z siedzibą w Gdańsku (zwaną dalej „Wydawnictwem”), nr KRS 0000457341, nr NIP 957-10-68-740, nr REGON 221868836.
2. Księgarnia zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
3. Dane kontaktowe:
Szmit, Danecki Wydawnictwo w Podwórku Spółka Jawna
ul. Waryńskiego 44 A/16
80-242 Gdańsk
tel. 731 952 067
wydawnictwo@wpodworku.pl.

II. Rejestracja.
1. Warunkiem dokonania zakupu w Księgarni jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zakupów w Księgarni Klient może dokonać:
a) jednorazowo bez konieczności rejestracji (tj. jako Gość) – wypełniając formularz bez zaznaczania pola „Stworzyć konto?”,
b) logując się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowany Klient, przy założeniu, że pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaznaczenia pola „Stworzyć konto?”. Poprawnie zakończona rejestracja zostaje potwierdzona przez Księgarnię e-mailem wysłanym na wskazany przez Klienta w formularzu adres e-mail. W skutek rejestracji przy kolejnym logowaniu Księgarnia rozpozna Klienta jako wcześniej zarejestrowanego.
3. W trakcie procesu składania zamówienia (z rejestracją – jednorazowo/bez rejestracji – każdorazowo) wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
4. Na podstawie danych z formularza zamówienia Wydawnictwo wystawi fakturę VAT i na zlecenie i koszt Klienta wyśle zamówione towary pod wskazany przez Klienta adres (z formularza głównego, bądź wskazany w formularzu adres „inny”) za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

II. Zasady zakupów i płatności.
1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.
3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w pole „Koszyk”.
5. Obowiązująca w Księgarni cena towaru staje się wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia danego towaru.
6. Ceny towarów w Księgarni są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie w zakładce „Koszty dostawy”.
7. Złożenie zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa skutkuje zawarciem z Wydawnictwem umowy sprzedaży zamawianych towarów.
8. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
9. W ciągu kilkunastu godzin od złożenia zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego w Księgarni zamówienia wraz z linkiem pod umożliwiającym podejrzenia wszystkich istotnych elementów zamówienia.
10. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności:
a) za pobraniem (przy odbiorze zamówienia),
b) płatność elektroniczna (PayU) za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu (60–166), ul. Grunwaldzka 182, dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Księgarnię zamówienia,
c) przelewem na numer konta: mBank 23 1140 2004 0000 3302 7819 6578 (przedpłata) – w przypadku braku wpłaty w terminie 30 dni zamówienie zostaje anulowane.
11. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawnictwo wysyła zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki kurierowi lub listonoszowi.
12. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury VAT. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest do czasu wysłania produktów z magazynu. W celu zmiany zamówienia lub rezygnacji należy pilnie skontaktować się z Księgarnią pod adresem ksiegarnia@wpodworku.pl.
13. W sytuacji braku możliwości anulowania zamówienia kosztami zwrotu przesyłki obciążony zostaje Klient.
14. Odpowiedzialność za uszkodzenia oraz braki w zamówionym towarze, a także za niedostarczenie dostawy w terminie ponosi Wydawnictwo.
15. Z chwilą nadania przez Wydawnictwo przesyłki z zamówionymi towarami firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej Klient akceptuje odbiór tej przesyłki.

III. Koszty wysyłki.
1. Wydawnictwo pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta. Opłata ta uzależniona jest od wagi przesyłki oraz cenników przewoźników (firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej).
2. Aktualne opłaty za przesyłkę znajdują się w tabeli „Koszty dostawy” opublikowanej na stronie Wydawnictwa.
3. Opłata za przesyłkę może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez firmę kurierską lub/i Pocztę Polską.
4. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.

IV. Terminy dostawy.
1. Towary dostępne w Księgarni dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki.
3. Zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych (w szczególnych sytuacjach czas ten może ulec zmianie), przy czym realizacja zamówień płatnych przedpłatą rozpoczyna się w ciągu 2-3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy.
1. W związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klientowi jako konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni liczonych od dnia dostarczenia towaru. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Księgarnię jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
2. Oświadczenie wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (fakturą VAT) należy odesłać na adres:
Szmit, Danecki Wydawnictwo w Podwórku Spółka Jawna
ul. Waryńskiego 44 A/16
80-242 Gdańsk.
3. W przypadku takiego odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
4. Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone towary Wydawnictwu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Wydawnictwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany jeśli towary, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem.
5. Towar należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszt bezpośredniego zwrotu towaru ponosi Klient.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Księgarnia dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta (o ile był to koszt nie wyższy niż obowiązujący w cenniku Księgarni). Zwrot płatności dokona się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się inne rozwiązanie. Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności:
a) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
d) w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

VI. Reklamacje.
1. Wydawnictwo ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwa, pod numerem telefonu 731 952 067 (koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora) lub mailowo na adres: ksiegarnia@wpodworku.pl.
3. W przypadku uznania przez Księgarnię reklamacji, Klient może zażądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych.
1. Rejestracja na stronie internetowej Wydawnictwa lub złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej z umowy sprzedaży.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
3. Klientowi przysługuje prawo wglądu i korekty swoich danych osobowych.

VIII. Ochrona praw autorskich.
1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Księgarnia zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Księgarnia ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

IX. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Wydawnictwa. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
3. Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy dla siedziby Sklepu.