socialicon-fbsocialicon-twittersocialicon-youtubesocialicon-issuusocialicon-instagram

Wydawnictwo w Podwórku
ul. Waryńskiego 44 a/16
80-242 Gdańsk

Regulamin
Koszty dostawy

Produkt niedostępny
Rafał Księżyk

23 cięcia dla Williama S. Burroughsa

cena okładkowa 42 zł

Książka Rafała Księżyka to pierwsza polska monografia życia i twórczości jednego z najważniejszych amerykańskich pisarzy XX wieku – Williama S. Burroughsa (1914–1997). Za życiorysem autora słynnego Nagiego lunchu ciągnie się od dziesięcioleci czarna legenda ćpuna, pedała i zabójcy; bezkompromisowego eksploratora granic narkotycznego uzależnienia… Jednocześnie Burroughs stał się inspiratorem i ojcem duchowym wielu dwudziestowiecznych ruchów kontrkulturowych, takich jak beat, punk, cyberpunk czy industrial. W jego refleksjach nad współczesnością odnaleźć można również mimowolny dialog z tezami McLuhana, Barthes’a, Derridy, Foucaulta, Deleuze’a czy Lacana. Norman Mailer powiedział o autorze Nagiego lunchu, że to jedyny amerykański pisarz współczesny opętany geniuszem. Esej Rafała Księżyka ukazuje – wszechstronnie i przystępnie – całe bogactwo i intensywność tego opętania.
Książka ukazała się w przededniu setnej rocznic urodzin pisarza, została opatrzona obszernym kalendarium jego życia i twórczości, bibliografią, dyskografią i filmografią.

 

* * *

Łukasz Najder, blog „Pocztówki z paranoi”
23 cię­cia dla Wil­liama Bur­ro­ughsa to nad wyraz pożywna lek­tura, wyda­rze­nie i fachowa robota kogoś, kto Bur­ro­ughsa zna na wylot i wielbi, obcuje z nim od lat, ale to uwiel­bie­nie nie skła­nia go do wzno­sze­nia mu pomnika i regu­lar­nego spo­pie­la­nia pod nim kadzi­dła, ale do infe­ko­wa­nia innych fascy­na­cją i sza­cun­kiem wobec tak wybit­nego pisa­rza. W pakie­cie kapi­talne kolaże autor­stwa Krzysz­tofa Stry­jew­skiego, obszerne kalen­da­rium życia i twór­czo­ści Bur­ro­ughsa, jego biblio­gra­fia, dys­ko­gra­fia i fil­mo­gra­fia oraz indeks. Koniecznie.

Wojciech Orliński, „Duży Format”
Burroughs ciekawy się robi dopiero, gdy Księżyk o nim opowiada w swojej monografii 23 cięcia dla Williama Burroughsa.

rok wydania: 2013
objętość: 224 strony
format: 150×235 mm
oprawa broszurowa
ilustracje czarno-białe
ISBN 978836413400-5
Cena okładkowa: 42 zł

Do pobrania:

Pobierz okładkę