Szmit, Danecki Wydawnictwo w Podwórku Spółka Jawna
ul. Ludwika Waryńskiego 44 A/16
80-242 Gdańsk

tel. 731 952 067
wydawnictwo@wpodworku.pl
ksiegarnia@wpodworku.pl
promocja@wpodworku.pl

Dorota Szmit: finanse, sprzedaż, promocja
Stanisław Danecki: redakcja, DTP, produkcja, promocja