Artur Przybysławski

ur. 1970

Wykładowca języka tybetańskiego, filozofii buddyjskiej i zachodniej w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz (z języka tybetańskiego i angielskiego) nagrodzony wyróżnieniem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład De Quinceya, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor książek Coincidentia oppositorum (2004), Buddyjska filozofia pustki (2009), Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka (2010), Tales i początki refleksji europejskiej (2016), Buddyjska epistemologia Tybetu (2017), Cognizable Object in Sa skya Pandita (2017), Świat jest tylko umysłem, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka (2018). Pan Profesor to jego debiut prozatorski.