Éric Baratay

ur. 1960

Francuski historyk, profesor uniwersytetu w Lyonie, członek Ins­titut Universitaire de France; specjalizuje się w badaniach nad historią zwierząt oraz ich relacji z ludźmi. Autorytet w dziedzinie animal studies, której na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat poświęcił kilkanaście książek oraz liczne artykuły w prasie naukowej i w tomach zbiorowych.
W języku polskim ukazały się dotychczas dwie jego prace: Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii (2012) oraz Zwierzęta w okopach. Zapomniane historie (2013). Ponadto opublikował między innymi: La corrida (1995), L’eglise et l’animal (1996), Zoos. Histoire des jardins zoologiques en Occident, XVIe–XXe siècle (1998), Et l’homme créa l’animal. Histoire d’une condition (2003), La société des animaux, de la Révolution à la Libération (2008), Bêtes de somme. Des animaux au service des hommes (2011), Des bêtes et des dieux, les animaux dans les religions (2015), Biographies animales. De vies retrouvées (2017).