socialicon-fbsocialicon-twittersocialicon-youtubesocialicon-issuusocialicon-instagram

Wydawnictwo w Podwórku
ul. Waryńskiego 44 a/16
80-242 Gdańsk

Regulamin
Koszty dostawy

Artur Przybysławski

ur. 1970

Wykładowca języka tybetańskiego oraz filozofii buddyjskiej i filozofii zachodniej w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz z języka tybetańskiego i angielskiego; uhonorowany wyróżnieniem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład tekstów De Quinceya, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor książek: Coincidentia oppositorum (2004), Buddyjska filozofia pustki (2009), Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka (2010), Tales i początki refleksji europejskiej (2016), Buddyjska episte-mologia Tybetu (2017), Cognizable Object in Sa skya Pandita (2017), Świat jest tylko umysłem, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka (2018). 
Pan Profesor to jego debiut prozatorski.